ที่พักและอาหาร

ที่พัก : มี 3 ลักษณะ ได้แก่

พักบ้านชาวบ้าน (homestay)


พักรีสอร์ทชุมชน (community resort)


พักเต็นท์ (camp site)


อาหาร : อาหารท้องถิ่น ตามฤดูกาล นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการเก็บผักในไร่หรือเรียนรู้การทำอาหารร่วมกับครอบครัวที่พัก หรือกินข้าวห่อด้วยวัสดุธรรมชาติในกรณีที่มีการเดินป่า หรือการจัดขันโตกต้อนรับในกรณีที่มากันเป็นหมู่คณะสำหรับบ้านคนเมือง

โฆษณา