บริการ

รูปแบบการบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ที่พัก : มี 3 ลักษณะ ได้แก่ พักบ้านชาวบ้าน (homestay) พักรีสอร์ทชุมชน (community resort) พักเต็นท์ (camp site)

อาหาร : อาหารท้องถิ่น ตามฤดูกาล นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการเก็บผักในไร่หรือเรียนรู้การทำอาหารร่วมกับครอบครัวที่พัก หรือกินข้าวห่อด้วยวัสดุธรรมชาติในกรณีที่มีการเดินป่า หรือการจัดขันโตกต้อนรับในกรณีที่มากันเป็นหมู่คณะสำหรับบ้านคนเมือง

การนำเที่ยว : ด้วยคนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างดีเนื่องจากเกิดและเติบโตดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน เป็นการพาเที่ยว พาทำกิจกรรม ในวิถีชีวิตปกติของชุมชน

กิจกรรม : ในวิถีปกติของชาวบ้าน อาทิ การทำนา ทอผ้า หรือมีการจัดการเพื่อนักท่องเที่ยว อาทิ การเดินป่า ขี่จักรยาน การทำกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนทอผ้า/จักสาน

ของที่ระลึก : แต่ละชุมชนจะมีผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร หรืองานหัตถกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปฝากเพื่อนหรือคนที่บ้านได้


โฆษณา