การตลาดอย่างมีส่วนร่วม

ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การออกแบบระบบกลไกการทำงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเข้าถึงตลาดที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว” เมื่อวันที่ 16-17 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N CC)

งานนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนชุมชนทุกท่านทุกชุมชนและตัวแทนจากบริษัททัวร์ที่เสียสละเวลามาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อหารูปแบบกลไกการทำงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน

และขอขอบคุณภาพสวย ๆ จากอาจารย์ตุ้ย และน้อง ป. ครับ

โฆษณา