ข่าวและบทความ

ท่องเที่ยวบ้านร่องกล้า บทพิสูจน์ของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว

ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านหนึ่งผลพวงจากการพัฒนาของรัฐที่มุ่งหวังให้เกิดการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือโดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการผลิต ฯลฯ …(อ่านต่อ)

โฆษณา