เตรียมตัวก่อนเที่ยว

ก่อนไปเที่ยว

  • ศึกษา/หาข้อมูลล่วงหน้า
  • เลือกบริษัททัวร์ที่มีแนวคิด/นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • จองทัวร์ล่วงหน้า (อย่างน้อย 2 สัปดาห์)

ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในชุมชน

  • สอบถามข้อควรปฏิบัติเมื่อถึงชุมชน และระมัดระวังในการแตะต้องอุปกรณ์ในการทำพิธีกรรมต่าง ๆ
  • ปล่อยตัวตามสบายไม่รีบเร่ง และทำความรู้จักผู้คน ชุมชนที่อยู่ตรงหน้าอย่างกระตือรือร้น
  • สำหรับผู้รักการถ่ายภาพ ทำตัวให้รู้จักคุ้นเคยกับผู้คนและพื้นที่ก่อนสักเล็กน้อยจึงจะยกกล้องขึ้นเก็บภาพ ในกรณีที่ต้องการถ่ายเจาะเฉพาะบุคคล หรือพื้นที่ส่วนตัวของชาวบ้าน ควรขออนุญาตก่อนถ่ายภาพ
  • อุดหนุนสินค้าที่ผลิตในชุมชน

โฆษณา