ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ห้อง 216 อาคารเพ็นเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

E-mail : thaicbtnetwork@gmail.com
Tel. : 0 5385 1478 ต่อ 7261 Mobile : 08 1111 4871 | Fax : 0 5385 1757
Website : www.cbt-i.org , http://www.cbtnetwork.org
Facebook : สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โฆษณา