จิตอาสา

รูปแบบที่ 3 : ทัวร์ CBT อาสาสมัคร

เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่คล้ายกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่เช่นเดียวกับที่ประสบสิ่งที่พิเศษในชุมชนแขกผู้เข้าพักยังมีโอกาสที่จะทำงานกับครอบครัวและมีส่วนร่วมเวลาและพลังงานในกิจกรรมอาสาสมัครที่เรียบง่าย เหล่านี้จะไม่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ แต่จะเป็นงานที่มีประโยชน์สามารถจะแล้วเสร็จด้วยงบประมาณที่จำกัดและการใช้ทักษะทางเทคนิค — เช่น การออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภาพวาด การทำความสะอาดและการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ

โฆษณา