แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบที่ 1 : เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับวิถีชีวิตคนท้องถิ่น 

โดยปกติโปรแกรมจะอยู่ที่ 1-5 วันซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น การทำประมงพื้นบ้าน การทำสวน ศิลปะท้องถิ่น งานฝีมือ หรือการเดินป่า โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าบ้านและแขกผู้มาเยือนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ในท้องถิ่นผ่านการสบทบจากค่าบริการ

โฆษณา