ถ้ำผึ้ง

บ้านถ้ำผึ้ง ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านถ้ำผึ้ง เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งได้มาจากชื่อของภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ซึ่งมีถ้ำและผึ้งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านถ้ำผึ้ง” ราษฎรส่วนใหญ่ของบ้านถ้ำผึ้งอพยพมาจากต่างถิ่น บุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาคือ นายเป้า เกษโกศล เป็นชาวกรุงเทพฯ และได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ.2508 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนกาแฟ และสวนผลไม้ ตามลำดับ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะปานกลาง

ความพิเศษของชุมชน :

  1. จุดชมวิว สามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
  2. ถ้ำสมรภูมิ เป็นอดีตศูนย์บัญชาการ (บก 514) และคลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นถ้ำทะลุผ่านภูเขาทั้ง 2 ด้าน สามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าได้ดีอีกจุดหนึ่ง
  3. ถ้ำน้ำลอด มีลักษณะเป็นลำธารไหลผ่านตัวถ้ำประมาณ 100 เมตร สามารถเดินทะลุไปชมสวนผลไม้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามได้
  4. น้ำตกธารบางคุย น้ำตกขนาดเล็กที่ธารน้ำไหลผ่านโขดหินและแมกไม้อันร่มรื่น สาดส่องด้วยแสงแดดเป็นสายตามร่องไม้กระทบผืน น้ำระยิบระยังเป็นภาพที่สวยงามดุจภาพวาดจากจิตรกรนิรนามน้ำตกธารบางคุย
  5. บึงมหัศจรรย์ น้ำดันทรายดูด เป็นบึงน้ำใสท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น บึงมีความลึกประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร ก้นบึงมีแรงดันจากใต้ดินขึ้นมา ทำให้ทรายใต้น้ำถูกดันขึ้นมาตลอดเวลา หากมีแรงสั่นสะเทือนแรงดันน้ำก็จะยิ่งแรงขึ้น และอีก 2 จุดในบึงเดียวกันจะมีลักษณะเป็นทรายดูด หากเอามือกอบทรายขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

  1. ศึกษา ชมความงาม และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
  2. ศึกษาประวัติศาสตร์ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
  3. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  4. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ


โฆษณา