ตะโหมด

ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

บ้านตะโหมดตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขาทางตะวันออกของแนวเทือกเขาบรรทัด โดยพื้นจะลาดชันลงไปทางทิศตะวันออกมีการสลับกันของเนินเขาเตี้ยๆและพื้นราบ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแม่น้ำลำคลองที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด

ชาวบ้านตะโหมด  ต้นสกุลเดิมเป็นชาวมุสลิม ตามประวัติเล่าต่อๆ กันมาหลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้ว  ครั้งแรกมีชาวมุสลิมจำนวนหนึ่ง ได้อพยพหนีศึกสงครามมาจากไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี โต๊ะหมูดเป็นผู้นำได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำกิน เช่น เพาะปลูก ทำไร่ทำนา เพราะอยู่ใกล้เทือกเขา มีแม่น้ำหลายสายจากเทือกเขาต่าง ๆ จึงได้ตั้งรกรากสร้างบ้านเรือน เป็นที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก จึงได้เรียกชื่อบ้านแห่งนี้ว่าบ้านโต๊ะหมูด

อยู่มาภายหลัง มีคนจำนวนหนึ่งได้ทยอยมาจากเมืองลุง และเมืองใกล้เคียง มีจำนวนมากขึ้น ๆ และในสมัยนั้นคนมุสลิมไม่ค่อยพูดชัดเจนทางภาษาไทย คนไทยจึงได้เรียกบ้านโต๊ะหมูด  เป็นบ้านตะโหมด คำว่าโต๊ะหมูด เพี้ยนมาเป็นบ้านตะโหมดจนถึงปัจจุบันนี้ ภายหลังเมื่อคนไทยได้ทยอยเข้ามาอยู่มากขึ้น พวกชาวมุสลิมเดิมก็ขยายออกไปอยู่ภายนอกบ้านตะโหมด ดังปรากฏให้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้

ความพิเศษของชุมชน : ชาวตะโหมดที่มาตั้งบ้านเรือนในระยะแรกได้เข้ามาหักร้างถางพงบริเวณพื้นที่ราบที่ติดต่อกับเชิงเขาให้เป็นทุ่งนา อาศัยลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัดสำหรับการเพาะปลูก และอาศัยผลผลิตจากป่าเพื่อการดำรงชีพ ชาวบ้านกับป่าจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านในสมัยก่อนให้ความเคารพและนอบน้อมต่อผืนป่าสูงมา เกิดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำนึกในบุญคุณ ยำเกรงต่อผืนป่า เช่น เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจึงไม่ควรตัดไม้ขนาดใหญ่มาสร้างบ้านเรือน เพราะเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนการล่าสัตว์เป็นอาหารก็ต้องขอจากเจ้าเขาเจ้าป่าก่อนเป็นสำคัญ สำหรับวิถีชีวิตของชาวตะโหมดในการอยู่ร่วมกับป่านั้น พบว่าชาวตะโหมดได้พึ่งพิงป่าในด้านต่างๆ คือ เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แหล่งรายได้และประเพณีความเชื่อ

กิจกรรมท่องเที่ยว

  1. วัดตะโหมด เป็นสถานที่สักการะบูชาหลวงพ่อท่านช่วย ซึ่งลูกหลานชาวบ้านตะโหมดจะนับถือและเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจ
  2. น้ำตกลานหม่อมจุ้ย  เป็นน้ำตกประวัติศาสตร์  มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านโขดหินใหญ่น้อย        ลดหลั่นลงไปเป็นแนวยาว  สามารถมองเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่  ที่แหวกว่ายไปมาและซ่อนตัวอยู่ตามซอกหิน
  3. ล่องแก่งโตนหินลาด  มีกิจกรรมหลายอย่างที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือคายัค  ขี่ช้างชมธรรมชาติ  การเข้าค่ายพักแรม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบชอบความท้าทายและชอบศึกษาธรรมชาติ
  4. เขาเจ็ดยอด  เดินป่าชมธรรมชาติที่เขียวขจี  ดูทะเลหมอกภาคใต้ ระหว่าง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง
  5. ศึกษาเรียนรู้กับวิถีชีวิตเงาะป่า-ซาไก บนเทือกเขาบรรทัด


โฆษณา