เกาะยาวน้อย

ชุมชนเกาะยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

เกาะยาวน้อย มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

เมื่อปี พ.ศ.2328 พม่ามายึดเมืองถลาง ต่อมา เจ้าเมืองตรัง เจ้าเมืองตาลีบง เจ้าเมืองสตูล เจ้าเมืองไทรบุรี ได้ยกทัพมายึดเมืองถลางคืนได้และได้มีทหารจากตรังมาเจอเกาะยาว 2 คนชื่อ นายอุเส็น และนายอุสัน ก็ตั้งรกรากมาจนปัจจุบัน ซึ่งนายอุเส็น ตันตระกูล เริงสมุทร นายอุสัน ตันตระกูล สกุลสัน

จากปี พ.ศ.2328 ถึงปัจจุบัน ชุมชนมีอายุ 226 ปี ปัจจุบันมีประชากร 5,000 คน ประชากรแฝง 1,500 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ครัวเรือน จำนวน 7 หมู่บ้าน มีโรงเรียนมัธยม 2 โรง และโรงเรียนประถม 4 โรง มีมัสยิด 8 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่กว่า 98% นับถือศาสนาอิสลาม

ความพิเศษของชุมชน :

 1. ความเป็นวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
 2. ความปลอดภัย 100%
 3. ความร่วมไม้ร่วมมือ
 4. ความเป็นวิถีมุสลิม

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

 1. กิจกรรมท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตบนเกาะยาว
 2. กิจกรรมดูวิถีชีวิตในทะเล
 3. กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เช่น ปลูกป่า
 4. กิจกรรมพิเศษ ได้แก่
 • การเข้ามาศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ
 • กิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ในวันสำคัญ
 • กิจกรรมนักศึกษามาทำวิทยานิพนธ์

 


โฆษณา