ร่องกล้า

ชุมชนบ้านร่องกล้า หมู่ที่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

หมู่บ้านร่องกล้า ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ เป็นภูเขาสูง พืชพรรณเป็นป่าดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีทิวทัศน์สวยงาม ในอดีตเมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา หรือประมาณ พ.ศ. 2490 ได้มีชุมชนเผ่าม้ง อพยพย้ายถิ่นจาก จ.น่าน เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในปัจจุบัน หมู่บ้านมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีแม่คะนิ้ง ฝนตกมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี

ความพิเศษของชุมชน : 

 1. ประวัติศาสตร์การสู้รบ ระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทย กับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2510-2525
 2. สถานที่ชมวิว ทะเลหมอก ภูอนุสาวรีย์
 3. ถ้ำวิทยุ รอยเท้าไดโนเสาร์พันปี
 4. แหล่งเพาะปลูกกะหล่ำปลีตลอดปี
 5. แม่คะนิ้ง ทุ่งซากุระ และดอกกระดาษ
 6. วัฒนธรรมชาวม้ง ได้เแก่
  • ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ม้ง
  • การละเล่นของม้ง
  • วันกินข้าวใหม่
  • พิธีเรียกขวัญ
  • พิธีแต่งงาน
  • ตั้งชื่อเด็ก
  • เปลี่ยนชื่อ
  • การเป่าแคนม้ง
  • พิธีกรรมทางความเชื่อภูตผีม้ง
  • การแต่งกายประจำเผ่า

โฆษณา