โป่งน้ำร้อน

ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ในเขา โดยมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศของหมู่บ้าน มีลำน้ำห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และยังมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่ให้ชาวบ้านเข้าไปหากินได้ตลอดปี หมู่บ้านโป่งน้ำร้อนประกอบไปด้วย 4 หย่อม ได้แก่ บ้านคนเมือง บ้านอาข่า บ้านจีน บ้านมูเซอ

ความพิเศษของชุมชน : เป็นชุมชนที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน มีอากาศที่ปลอดโปร่ง มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยว

 1. บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ตั้งอยู่บริเวณริมลำห้วยโป่งน้ำร้อน บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ สามารถเปิดบริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพแบบบ่อรวมกลางแจ้งขนาดใหญ่ อาคารอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกอาบน้ำแร่ระบบ สปา จำนวน 4 อาคาร 11 ห้อง บริการนวดแผนไทย บริการให้เช่าเต้นท์พักแรม การจัดแค้มป์ไฟเป็นหมู่คณะ   นอกจากนี้ยังได้จัดทำท่าเรือบ้านผาเสริฐ ให้นักท่องเที่ยวที่ล่องแพตามลำน้ำกกมาจากบ้านท่าตอน หรือโดยสารเรือหางยาวนำเที่ยวชมทัศนียภาพขึ้น-ล่องตามลำน้ำกก ได้แวะพักมาใช้บริการอาบน้ำแร่ เที่ยวน้ำตกหรือเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย
 2. น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  ซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าอันสมบูรณ์ จึงทำให้มีน้ำไหลแรง ตลอดปี ตั้งอยู่บริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน มีมุมถ่ายรูปที่สวยงาม(โดยเฉพาะชั้นที่ 3) ซึ่งเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และบริเวณใกล้น้ำตกมีสวนชาที่กว้างใหญ่และสวยงาม มีบ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ และจีนฮ่ออาศัยอยู่ การเดินทางสามารถมาจากทางบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ หรือจะมาจากทางตัวเมืองเชียงราย ก็ได้และจากตัวเมืองเชียงราย นั้นเป็นถนนลาดยาง 14 กิโลเมตร และถนนหินคลุก 6 กิโลเมตร
 3. วิถีชีวิตชุมชน ประกอบอาชีพทำชา ทำเมี่ยง มีสวนชาอู่หลงที่สามารถเที่ยวชมได้ และวิถีชีวิตชนเผ่า ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนจะมีประเพณีที่แตกต่างกันไป ได้แก่
  • บ้านคนเมือง จะมีประเพณีสงกรานต์ ยี่เป็ง เข้าพรรษา ตานข้าวใหม่ และการเลี้ยงผีบ้าน
  • บ้านลีซู จะนับถือผีป่า จะมีประเพณีการเลี้ยงผีป่า ผีบ้าน กินข้าวใหม่
  • บ้านสองแคว จะเป็นบ้านจีน นับถือเจ้าแม่กวนอิม การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ประเพณีตรุษจีน วันไหว้พระจันทร์ วันสารทจีน
  • บ้านอาข่า จะนับถือศาสนาคริสต์และมีวันคริสต์มาส กินข้าวใหม่โฆษณา