ผาแตก

ชุมชนบ้านผาแตก ม.10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านผาแตกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 ประมาณ 56 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 680 เมตร เป็นพื้นที่จัดอยู่ในเขตอากาศอบอุ่น และมีฝนปานกลาง

ความพิเศษของชุมชน : ชุมชนมีศักยภาพของพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวปกาเกอะญอ

  1. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และสมุนไพรท้องถิ่น
  2. สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนปกาเกอะญอ การจักสานไม้ไผ่ (สานต่างเมี่ยง) และดนตรีพื้นบ้าน การซอแขวะ

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก

10.00 น.            ออกเดินทางจากเชียงใหม่

11.00 น.            เดินทางถึงน้ำตกหมอกฟ้า พักชมความงามตามธรรมชาติของสาวหมอกฟ้าอันชุ่มฉ่ำ

12.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวันเมนูเด็ดโครงการหลวง และชิมกาแฟสดอาราบิก้าอันหอมกรุ่น น้ำผลไม้ดอยคำ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนโครงการหลวง

13.00 น.            เยี่ยมชมสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด โครงการพระราชดำริ การวิจัยอาราบิก้าลูกผสม ชมไก่ฟ้าคอแหวนที่หาชมได้ยาก และเทคโนโลยีการเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อ

14.00 น.            เดินทางเยี่ยมชมชุมชนแห่งตำนานบ้านผาแตก เยี่ยมชมวิถีชีวิตปกาเก่อญอภายในหมู่บ้าน ชิมชาเมี่ยงให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง

15.30 น.            เดินเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

16.00 น.            เข้าที่พักแบบโฮมสเตย์ พบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน

18.00 น.            ร่วมพิธีมัดมือต้อนรับนักท่องเที่ยว (แขกของชนเผ่า)

18.30 น.            รับประทานอาหารเย็น เมนูเด็ดอาหารชนเผ่าปกาเก่อญอ

19.30 น.            ชมการแสดง ชุด “ฟ้อนดาบ”, “รำปกาเก่อญอ”, เล่าขานตำนานร้อยแปด

21.00 น.            พักผ่อนนอนหลับเก็บแรงไว้วันรุ่งขึ้น

วันที่สอง

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.            พร้อมกัน ณ ศูนย์ข้อมูลชุมชน รับฟังการบรรยายจากนักสื่อความหมาย

09.00 น.            เริ่มการเดินทางสู่ป่าใหญ่ในดงไพร ชมหินศักดิ์สิทธ์ จุดชมวิว สมุนไพร ป่าเดปอ ป่ายี่โข่ อันศักดิ์สิทธ์ ตอนทำพิธีกรรม คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า ไม้จอซอ ต้นไม้แห่งคำสาบาน ผายอง การแบ่งเขตป่าชุมชน ผาดำ วิถีชีวิต การทำนาขั้นบันได (ตลอดเส้นทางมีสมุนไพรให้ได้ศึกษาโดยปราญช์ชาวบ้าน)

12.00 น.            พักรับประทานอาหารตามประสาคนท้องนา

13.00 น.            เริ่มการเดินทางกลับ ชมไม้ตะเคียนทอง ตำนานผาแตกที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน การอนุรักษ์สัตว์น้ำ บ้านพักริมน้ำ จุดเริ่มต้นการทำท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาแตก

14.30 น.            เดินทางถึงบ้านผาแตก พักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนเดินทางกลับ


โฆษณา