หนองแม่นา

ชุมชนบ้านหนองแม่นา ม.6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

หมู่บ้านหนองแม่นาได้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2525 เป็นพื้นที่ติดป่าดงดิบ มีลำน้ำเข็กเป็นบริเวณขอบเขตระหว่างหมู่บ้านกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเหมาะสำหรับการศึกษา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกพริก ปลูกผัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเสริม โดยการเป็นลูกหาบในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติแสลงหลวง

ความพิเศษของชุมชน : 

 1. อากาศและธรรมชาติที่หาดูได้ยาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ธรรมชาติ สันโดษไม่ใช้ยานยนต์
 2. การจัดการการท่องเที่ยวได้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งธรรมชาติต่างๆ
 3. ลักษณะที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้น นำไปสู่ความพึงพอใจและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของนักท่องเที่ยว

โปรแกรมการท่องเที่ยว ทางกลุ่มได้พัฒนาและประสานหน่วยงานที่ทางกลุ่มจะต้องผ่านเป็นเส้นทางเดินป่าและลำน้ำเข็ก  มี 5 โปรแกรม ดังนี้

 โปรแกรมที่ 1     2 วัน 1 คืน (พักค้างแรมในป่า) เดินศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เดินป่าระยะทาง 6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็กระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยเริ่มเส้นทางจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ผ่านทุ่งคอกสัตว์ (อนุบาลสัตว์ป่าเพื่อปลดปล่อย) ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน ทุ่งหญ้าและดงเฟริ์น สืบค้นร่องรอยการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ยุคเขาค้อเดือดระอุ ศึกษาพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร น้ำตกต้นน้ำเข็ก เพลินเพลินกับการดูนกนานาชนิด หลังจากนั้นล่องเรือพายชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำเข็ก พักค้างแรมกลางป่าริมแม่น้ำ สัมผัสการดำรงชีวิตในป่า ศึกษาวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างอบอุ่น

ท่านจะได้รับบริการ

 1. ฟรีค่าผ่านทางอุทยานฯ
 2. ฟรีค่ากางเต็นท์นอน
 3. เต็นท์ ชุดเครื่องนอนป่า
 4. เรือพร้อมคนพาย
 5. เสื้อชูชีพ
 6. อาหาร 4 มื้อ                               

โปรแกรมที่ 2     เดินศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เดินป่าระยะทาง 6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็กระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยเริ่มเส้นทางจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ผ่านทุ่งคอกสัตว์ (อนุบาลสัตว์ป่าเพื่อปลดปล่อย) ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน ทุ่งหญ้าและดงเฟริ์น หยุดรับประทานอาหารกลางวันริมน้ำเข็ก เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย ล่องเรือยามบ่าย ศึกษาผีเสื้อหายากหลากหลายชนิด และนกนานาชนิดตามริมฝั่งลำน้ำเข็ก

ท่านจะได้รับบริการ

 1. ฟรีค่าผ่านทางอุทยานฯ
 2. มัคคุเทศก์นำทางให้คำแนะนำ
 3. เรือพร้อมคนพาย
 4. เสื้อชูชีพ
 5. อาหาร 1 มื้อ
โปรแกรมที่ 3     นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็กระยะทาง 7 กิโลเมตร เริ่มการเดินทางที่แก่งบางระจัน (แก่ง 1) สัมผัสธรรมชาติยามเช้าของลำน้ำเข็ก เพลิดเพลินกับการดูนก และผีเสื้อนานาพันธุ์ตามสองฝั่งลำน้ำเข็ก ขึ้นฝั่งเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกลางป่า สนุกกับการเล่นน้ำริมฝั่งข้างโขดหิน และนั่งเรือกลับยามบ่าย

ท่านจะได้รับบริการ

 1. มัคคุเทศก์นำทางให้คำแนะนำ
 2. เรือพร้อมคนพาย
 3. เสื้อชูชีพ
 4. อาหาร 1 มื้อ

โปรแกรมที่ 4     นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก ไป-กลับ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มต้นการเดินทาง ที่แก่งบางระจัน (แก่ง 1) เพลิดเพลินการดูและให้อาหารปลาที่ศาลาพักสำนักสงฆ์ ชมโรงอบสมุนไพร โรงตัดเย็บผ้า ลงเรือต่อไปยังแก่ง 2 สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิดและพบแมงกะพรุนน้ำจืดตามฤดูกาล

ท่านจะได้รับบริการ

 1. มัคคุเทศก์นำทางให้คำแนะนำ
 2. เรือพร้อมคนพาย
 3. เสื้อชูชีพ            

โปรแกรมที่ 5     นั่งรถทำการเกษตรหรือรถอีโก้ง เรือพายล่องลำน้ำเข็ก ไป-กลับ ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง เริ่มต้นการเดินทางที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา จนถึงแก่งบางระจัน (แก่ง 1) เพลิดเพลินกับการดูและให้อาหารปลาที่ศาลาพักสำนักสงฆ์ ชมโรงอบสมุนไพรโรงตัดเย็บผ้า ลงเรือต่อไปยังแก่ง 2 สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิดและพบแมงกะพรุนน้ำจืดตามฤดูกาล

ท่านจะได้รับบริการ

 1. มัคคุเทศก์นำทางให้คำแนะนำ
 2. เรือพร้อมคนพาย
 3. เสื้อชูชีพ


โฆษณา