มาตุลี

ชุมชนบ้านมาตุลี ม.7 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

หมู่บ้านมาตุลีอยู่ติดกับทุ่งแสลงหลวง ลำน้ำเข็ก มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ปีพ.ศ. 2527 เป็นปีแรกที่ชาวบ้านได้ขึ้นมาอาศัยในหมู่บ้าน โดยเป็นราษฎรอาสา (ร.อ.ส.) จำนวน 50 คน โดยชาวบ้านจะต้องเข้ามาทำการฝึกซ้อมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันตัวเอง แต่ก่อนนั้น เมื่อมีการก่อสร้างบ้าน ยังมีการสู้รบกันอยู่เป็นบางพื้นที่ ราษฎรอาสา (ร.อ.ส.) จึงต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ สมัยนั้นยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบ คือชุดควบคุมโครงการพระราชดำริพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก โดย ช.ป.พ. ที่ 9 ซึ่งมาจากหน่วยงานขนส่งพระแม่เจ้ามาตุลี จึงได้นำเอาชื่อของพระแม่เจ้ามาตุลี มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. ล่องเรือชมพรรณไม้ (สระบุรี-หล่มสัก) ผีเสื้อ นกหลากหลายชนิด
  2. เข้าชมห้วยแม่คำเบ้า ซึ่งเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านเมื่อครั้งบุกเบิก
  3. แก่งมาตุลี
  4. วัดหนองรางช้างพิมพามาตุลี ซึ่งสามารถทำบุญได้ในการมาท่องเที่ยว
  5. สวนการเกษตรของชาวบ้าน เช่น ไร่ฟักม้ง ฟักทอง พริกยำ ผักกาดขาวปลี เสาวรส เป็นต้น
  6. ประเพณีแข่งเรือภูเขา จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1 พายเรือล่องลำน้ำเข็ก ศึกษาธรรมชาติในห้วยแม่คำเบ้า (ป่าอเมซอน) ชมพรรณไม้ต่าง ๆ และล่องแก่งมาตุลี

โปรแกรมที่ 2 ล่องเรือลำน้ำเข็กไป – ขากลับนั่งรถอีโก้งศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชุมชน

โปรแกรมที่ 3 นั่งรถอีโก้งศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้าน และลงเรือ โดยการพายเรือทวนน้ำขึ้นมา ชมธรรมชาติและศึกษาพันธุ์ไม้ป่าดงดิบและผีเสื้อพันธุ์ต่างๆ และเข้าชมห้วยแม่คำเบ้า (ป่าอเมซอน)

โปรแกรมที่ 4  ล่องเรือชมธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำเข็กทิศเหนือ ศึกษาผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทิศใต้ชมพืชผลทางการเกษตร วิถีชีวิตชุมชน และกลับมาพักผ่อนบ้านโฮมสเตย์ที่มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมการปรุงอาหารพื้นบ้าน และศึกษาวิถีของชาวบ้านแบบเรียบง่าย ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้าน


โฆษณา