แม่กำปอง

ชุมชนบ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ มีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาว ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปอง

ความพิเศษของชุมชน : 

 1. น้ำตก มีน้ำตกหนึ่งแห่ง คือ น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกใสสะอาด มีต้นเฟิร์น และตะไคร่น้ำขึ้นอยู่ทั่วไป ซึ่งมีความสูงลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น
 2. เส้นทางเดินป่าเลาะลำห้วย สัมผัสธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และชมนกหลายชนิด เส้นทางนี้ผ่านสวนเมี่ยง สวนกาแฟ และสวนป่าสมุนไพร
 3. ดอยม่อนล้าน เป็นจุดที่สูงที่สุดของภูเขาใน อ.แม่ออน ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศ มีสวนสนร่มรื่น สวนสมเด็จย่า จุดพักของหน่วย ปลูกป่าต้นน้ำแม่ลายแม่ออน บ้านรับรองและพื้นที่ว่างสำหรับตั้งแคมป์ปิ้ง
 4. ซากุระบาน สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติฤดูหนาว และชมซากุระบานในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
 5. ดอกไม้ประจำถิ่น มี 2 ชนิด ให้ดอกสวยงาม บานนานประมาณ 2 เดือน ได้แก่ ดอกเอื้องดิน และ ดอกเอื้องหงส์ทอง
 6. วิถีชีวิตชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านแม่กำปอง

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน :

กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 1. การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ฮ้องขวัญมัดมือ) ซึ่งนิยมทำเวลาที่มีผู้เจ็บไข้ได้ ป่วย และหายป่วยหายไข้ เพื่อเป็นการเรียกขวัญกลับมา รวมถึงทำขึ้น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดียวกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เทศกาลงานปอยหลวง หรือการทำบุญเฉลิมฉลองเวลามีการสร้างศาสนสถานต่างๆ ของวัด
 3. การแสดงฟ้อนพื้นเมือง ซึ่งนิยมฟ้อนในงานประเพณีปอยหลวง เช่น ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฟ้อนจ้อง ฟ้อนเทพบันเทิง
 4. การแสดงดนตรีพื้นเมือง(สะล้อซอซึง)
 5. การทำบุญตักบาตร
 6. การตีมีดในหลายรูปแบบ เช่น มีดทำครัว มีดพกเข้าป่า มีดแผ้วถางหญ้า

บางกิจกรรมไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไป แต่จัดให้เฉพาะกลุ่มหรือคณะนักท่องเที่ยวที่ต้องการชม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมเท่านั้น

กิจกรรมด้านสุขภาพ

 1. ชม และชิมสมุนไพร โดยกลุ่มหมอเมือง หรือกลุ่มสมุนไพร
 2. นวดแผนไทย ทั้งแบบประคบสมุนไพรหรือนวดน้ำมัน

โปรแกรมและการท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1     วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ ศึกษาดูวิถีชีวิตของชุมชน เดินป่าระยะใกล้ เที่ยวน้ำตก ฝึกทำอาหาร เที่ยวชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 2     2 วัน 1 คืน พักแบบโฮมสเตย์ เที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ ชมสวนเมี่ยง กาแฟ เที่ยวน้ำตก ฝึกทำอาหาร เที่ยวชมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ชมวิถีชีวิตในชุมชน การทำเมี่ยงสมุนไพร  ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของบ้านพัก ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 3     3 วัน 2 คืน พักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ศึกษาเส้นทางธรรมชาติระยะใกล้ระยะไกล เที่ยวชมทิวทัศน์บนดอยม่อนล้าน ชมสวนเมี่ยง กาแฟที่ปลูกกลมกลืนกับป่าธรรมชาติ เที่ยวชมน้ำตกแม่กำปอง ชมการผลิตกาแฟ การผลิตหมอนใบชา การผลิตเมี่ยง ฝึกการทำอาหารร่วมกับเจ้าของบ้าน และไปทำบุญตักบาตรที่วัด เพื่อให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจ ก่อนเดินทางออกจากชุมชน

ปฏิทินการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชมประเพณี วัฒนธรรม

 1. ประเพณีวันเข้าพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเหนือ)
 2. ประเพณีวันสิบสองเป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสองเหนือ)
 3. ประเพณีวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย)
 4. ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง)
 5. ประเพณีเดือนสี่เป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่เหนือ วันทานข้าวใหม่)
 6. ประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง (วันสงกรานต์)

ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ

 1. พ.ค. – พ.ย.         ฤดูการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง
 2. พ.ย. – ม.ค.         ฤดูการเก็บเกี่ยวกาแฟ
 3. 15 – 30 ธ.ค.       ช่วงเวลาดอกซากุระบาน
 4. มี.ค. – เม.ย.        ช่วงเวลาดอกเอื้องดินบาน
 5. ม.ค. – ธ.ค.        เที่ยวชมธรรมชาติวิถีชีวิต

การศึกษาดูงานในชุมชนสามารถเข้าได้ตลอดปี


โฆษณา