เก๊าเดื่อ

ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อ ม.3 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่ตาช้างตอนกลาง อยู่ระหว่างหุบเขาสองด้าน คือด้านตะวันออกเทือกเขาอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และด้านตะวันตกเทือกเขาอุทยานแห่งชาติออบขาน มีสายน้ำแม่ตาช้างไหลผ่านหมู่บ้านทำให้แบ่งหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งน้ำหรือสองฝั่งถนนสายหางดง-สะเมิง  บ้านเรือนตั้งอยู่ที่ราบหุบเขา บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบใหม่ที่ได้รับวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกเป็นบ้านชั้นเดียว ก่อสร้างด้วยปูนมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอน บ้านเรือนทรงไทยล้านนาโบราณมีส่วนน้อยมากหาได้ยากนอกจากเป็นบ้านเรือนเก่า ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นานมากกว่า 250 ปี

สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของบ้านเก๊าเดื่อเป็นชนเผ่า “ลัวะ” ซึ่งเป็นประชาชนพื้นเมืองดั้งเดิมส่วนใหญ่ของเชียงใหม่ “บ้านเก๊าเดื่อ”  มีที่มาจาก “ต้นมะเดื่อหลวง” ที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ในทุ่งนา ผู้คนเดินทางผ่านไปมาพบเห็นต้นมะเดื่อหลวงเด่นชัดกว่าสิ่งอื่นใดในบริเวณนั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านเก๊าเดื่อ”

ความพิเศษของชุมชน : ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นป่าไม้และน้ำตก  มีสถานประกอบการ รีสอร์ท โรงแรม บ้านพักตากอากาศและสวนเกษตร อยู่ในพื้นที่และอยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ไปมาสะดวก

  1. มีกลุ่มน้ำตกธรรมชาติหลายแห่งในน้ำแม่ปานที่เป็นน้ำสาขาของน้ำแม่ตาช้าง เช่น น้ำตกออบหลวงแม่ปาน น้ำตกตาดครก น้ำตกตาดผาเงิบ เป็นต้น และมีปูไฮโซ
  2. มีป่าไม้ที่ยังมีระบบนิเวศน์ป่าสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าท่องเที่ยวทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระหว่างทางเดินป่ามีสมุนไพร และผักพื้นบ้านที่เป็นอาหารของชุมชน
  3. มีสวนสาธิต พืช ผัก สมุนไพรพื้นบ้าน ในป่าชุมชนบ้านเก๊าเดื่อ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ พันธุ์ผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน รวมทั้งวิถีชุมชน

ปฏิทินท่องเที่ยวและอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล

ฤดูหนาวพฤศจิกายน   ธันวาคม  มกราคม

เดินป่า   : ชื่นชมธรรมชาติความงามของป่า  อากาศเย็นสบาย  ปกคุมด้วยหมอกตอนเช้า
กิจกรรม :  เผาข้าวหลามหอมกลิ่นข้าวใหม่   แข่งขันรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมงานประเพณียี่เป็ง
อาหารพื้นบ้าน  น้ำพริกปลาโย๊ะสู่,  หลามปลาสมุนไพร,  แกงเห็ดลมใส่ปลาจี่,  ป่ามไข่  ส้าผักรวม

ฤดูร้อนกุมภาพันธุ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม

เดินป่า   : ชมสีสันของธรรมชาติ  ดอกเอื้องป่าหลายสายพันธุ์   หอมกลิ่นไอดิน  ใบไม้ผลิใหม่
กิจกรรม : -ทำแนวกันไฟรักษาป่า ทำฝายร่วมกับหมู่บ้าน กวนขนมปาดปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวคนเฒ่า
อาหารพื้นบ้าน ไข่ป่าม  หลามอีฮวกปุ่ม หลามปลาสมุนไพร เจียวไข่มดแดงใส่อีฮวก

ฤดูฝนมิถุนายน  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

เดินป่า   : ชื่นชมธรรมชาติของป่า   ใบไม้ผลิใหม่   บรรยากาศชุ่มชื่น
กิจกรรม : -หาเห็ด หน่อไม้  หาแน๊   ตกปูไฮโซ   แข่งขันเก็บผักพื้นบ้าน ปลูกป่ารักษาต้นน้ำลดภาวะโลกร้อน
อาหารพื้นบ้าน แกงหน่อ น้ำพริกเห็ด ต้มเห็ด+แกงเห็ด จอผักหนาม/ผักกูด จอผักพ่อค้าตีเมีย/บอนแบ้ว  หลามปลาสมุนไพร  ป่ามไข่

โปรแกรมท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1 : วันเดียว เส้นตาดผาเงิบ – ออบหลวงแม่ปาน (ระยะทางไป-กลับ 4 กม.) สัมผัสสายน้ำเย็นจับใจ  ผ่อนคลายด้วยการฟังเสียงดนตรีธรรมชาติ สนุกเพลิดเพลินกับการตกปูไฮโซ   ค้นหาความลี้ลับของกาดผี  สนุกกับกิจกรรมทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่ และคลายร้อนด้วยความเย็นของน้ำ

โปรแกรมที่ 2 : วันเดียว ตาดครก-ตาดผาเงิบ (ระยะทางไป-กลับ 4 กม.) ชมความงามของผาหิน  มหัศจรรย์ลานรำวง  สนุกเพลิดเพลินกับการตกปูไฮโซ  ทำอาหารพื้นบ้านด้วยกระบอกไม้ไผ่  สไลด์เดอร์คลายร้อนในตาดผาเงิบ

โปรแกรมที่ 3 : วันเดียว ตาดครก-ออบหลวงแม่ปาน (ระยะทางไป-กลับ 7 กม.) ชมความงามของผาหิน  มหัศจรรย์ลานรำวง  สัมผัสสายน้ำเย็นจับใจ สนุกกับการตกปูไฮโซ  ทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่ ฟังเสียงดนตรีธรรมชาติ และความลี้ลับของกาดผี

โปรแกรมที่ 4 : ครึ่งวัน เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีพื้นบ้าน เรียนรู้สัมผัสสวนสาธิต พืช ผัก สมุนไพรพื้นบ้าน สัมผัสป่าชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่าชุมชน เรียนรู้การไพลตองตึง  การทำกระบอกน้ำ+ช้อนไม้ไผ่ ทำอาหารด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ปลูกสมุนไพร ไม้ต้น และผักพื้นบ้าน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน

**หมายเหตุ : ในฤดูฝน ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเนื่องจากฝนตกหนัก เส้นทางลื่นอาจจะเกิดอันตรายต่อการเดินทางท่องเที่ยว ในฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเนื่องจากอากาศร้อนมาก ใบไม้แห้งเป็นจำนวนมากร่วงหล่นสะสมอยู่บนพื้นดิน สภาพแวดล้อมแห้งแล้ง เกิดพายุฤดูร้อน ก่อเกิดไฟป่าได้ง่ายอาจจะเกิดอันตรายต่อการเดินทาง

โฆษณา