ห้วยตองก๊อ

ชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ ม.7 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าเบญจพรรณ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ใกล้ริมห้วยปูลิง ชุมชนมีอายุประมาณ 200 ปี ห้วยตองก๊อ คำว่า “ตองก๊อ” นั้น คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใบคล้ายกับต้นตาล ใบใช้ทำหลังคาบ้านเหมือนใบหญ้าคา เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สันโดษ ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมเป็นสำคัญ อาชีพส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียน ทำนาขั้นบันได และเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากคนในชุมชนเป็นคนที่เป็นเครือญาติเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มมีหมู่บ้านแห่งนี้


ความพิเศษของชุมชน : 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
  2. น้ำตกห้วยตองก๊อมีความสูง 150 เมตร เส้นทางท้าทาย และสามารถรับชมหิ่งห้อยช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี
  3. ศึกษาการตีมีด / ตีดาบ / ผ้าทอ / การทำนาขั้นบันได / ไร่หมุนเวียน ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
โฆษณา