ดอยปุย

บ้านดอยปุย ม.11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชุมชนชาวม้งบ้านดอยปุย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ระหว่างเขตติดต่ออำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมหมู่บ้านดอยปุยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ในปี พ.ศ. 2490 ชุมชนยังตั้งรกรากอยู่ที่บ้านปางป่าคา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 – 2497 ทางการได้ส่งทหารเข้ามาปราบปรามยาเสพติดที่หมู่บ้างปางป่าคา เนื่องจากได้มีกลุ่มจีนฮ่อค้าฝิ่นได้เข้ามาอยู่ปะปนกับชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดการปราบปราม หมู่บ้านปางป่าคาก็ได้ล่มสลายไปในที่สุด ชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบ และได้อพยพชุมชนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ ณ บ้านดอยปุยในปัจจุบันความพิเศษของชุมชน : 

  1. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ ดอยผากลอง สวนน้ำตก
  2. แหล่งเรียนรู้ชาวม้ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
  3. วัฒนธรรมชาวม้อง ได้แก่ พิธีกรรมตามความเชื่อบางฤดูกาล ประเพณีกินวอปีใหม่ ความเป็นเอกลักษณ์ในชุดเครื่องแต่งกาย    
  4. ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสตรี เช่น การเขียนลายผ้าด้วยขี้ผึ้ง การปักษ์ลายผ้า การย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ การรักษาคนไข้โดยสมุนไพร
เส้นทางท่องเที่ยว ใช้เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ภูพิงค์ ระยะทางจากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 25 กิโลเมตร

จุดที่ 1 : ชมพิพิธภัณฑ์ชาวเขา เสียค่าบำรุงคนละ 10 บาท นักท่องเที่ยวจะได้ชมและสัมผัสความสวยงามในดอกไม้เมืองหนาว ดอกฝิ่น ความสวยงามในชุดเครื่องแต่งกายชนเผ่าม้ง งานศิลปะ หัตถกรรมของกลุ่มสตรีตามฤดูกาล ซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่

จุดที่ 2 : ชมสวนน้ำตก เสียค่าบำรุงคนละ 10 บาท เป็นน้ำตกเล็กๆ ภายในชุมชน มีไม้ดอก ไม้ประดับ ดอกฝิ่น วิถีชีวิตประจำวันตามธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมาย

 จุดที่ 3 : ชมหุ่นจำลอง เสียค่าบำรุงคนละ 10 บาท ซึ่งเป็นการแสดงหุ่นตั้งแต่เกิดถึงตาย จะได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งอย่างละเอียด

โฆษณา