ถ้ำเชียงดาว

ชุมชนบ้านถ้ำ ม.5  ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สมัยก่อนมีการบุกเบิกที่ทำกิน จากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านวัดถ้ำเชียงดาว เมื่อประมาณ 300 ปีก่อน ที่ผ่านมา ประกอบด้วยคนพื้นเมือง ชาวเขา ชาวไทยใหญ่ หมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

  • เที่ยวชมถ้ำเชียงดาว (สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี)
  • เดินทางศึกษาธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว

โปรแกรมการท่องเที่ยว : โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ดอยหลวงเชียงดาว
เปิดให้ท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 5 เดือน)

  • วันแรก               ออกเดินทาง พักแรมระหว่างทาง
  • วันที่สอง            เดินทางชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดสูงสุด
  • วันที่สาม            ตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วลม และเดินทางกลับ

โฆษณา