ชุมชนภาคเหนือ

 1. ชุมชนบ้านจะบูสี ม.5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
 2. ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
 3. ชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก ม.9 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 4. ชุมชนบ้านเก๊าเดื่อ ม.3 ต.บ้านปง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. ชุมชนบ้านถ้ำ ม.5  ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 6. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ม.14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 7. ชุมชนบ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
 8. ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ม.17  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 9. ชุมชนบ้านผาหมอน ม.8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 10. บ้านดอยปุย ม.11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 11. ชุมชนบ้านผาแตก ม.10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 12. ชุมชนบ้านเวียงแหง ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 13. ชุมชนบ้านเวียงบัว ม.7 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 
 14. ชุมชนบ้านร่องไฮ ม.11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 
 15. ชุมชนบ้านมาตุลี ม.7 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 16. ชุมชนบ้านหนองแม่นา ม.6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
 17. ชุมชนบ้านจาโบ่ ม.4 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 18. ชุมชนบ้านแม่ละนา ม. 1 ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 19. ชุมชนบ้านรุ่งอรุณ ม.6 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 20. ชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ ม.7 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 21. ชุมชนบ้านห้วยฮี้ ม.8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 22. ชุมชนบ้านร่องกล้า หมู่ที่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก