ซะซอม

ชุมชนบ้านซะซอม ม.7 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

บ้านซะซอม มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 170 เมตร ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขงเป็นที่ราบสูง บริเวณชายของที่สูงเป็นหน้าผาสูงชัน บางตอนของที่ราบสูงเป็นแอ่ง

บ้านซะซอม เริ่มตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ.24 93 ชื่อเดิมหมู่บ้านคือ “บ้านน้อย” ที่มาของชื่อ “ซะซอม” เพราะเรียกตามลักษณะพื้นที่ที่น้ำขังตลอดปีแม้ในฤดูแล้ง ซึ่งสัตว์ป่านานาชนิดมากินน้ำบริเวณนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ซะ” ชาวบ้านจึงแอบซุ่มดูเพื่อจับสัตว์ ซึ่งภาษาอีสานเรียกว่า “ซอม” รวมกันจึงเป็นคำว่า “ซะซอม” จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ซะซอม”

ความพิเศษของชุมชน :  เป็นชุมชนชายขอบ พึ่งพาป่า ฮักแพงแบ่งปัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่นและจริงใจต่อกัน ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน

  1. ถ้ำลายมือผีก่องก่อย เป็นถ้ำที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีพิมพ์ลายมืออยู่ในถ้ำ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายลายมือที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม แต่จะมีความยาวและชัดกว่า อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
  2. โหง่นหัวหมู เป็นหินทรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายหัวหมู มีตา มีจมูก มองด้านข้างจะเหมือนหัวหมูมากที่สุด
  3. สะพานข้ามหุบเขา จากภูเขาสองลูกทำสะพานเชื่อม อยู่ในเขตวัดภูอานนท์ ภายในบริเวณวัดมีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ
  4. ประติมากรรมหินทรายเสาเฉลียง สะพานวัดภูอานนท์ – ถ้ำกานุสา – น้ำตกจะพะใหญ่ – โหง่นหัวหมู เสาเฉลียงสามเส้า – ถ้ำปาฎิหารย์ – แหล่งรวมสมุนไพร – เก้าอี้พระสุธน
  5. ดงสมุนไพร

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน  (อาหาร 4 มื้อ)

วันแรก

10.00 น.            เดินทางถึงบ้านซะซอม คณะกรรมการและสมาชิกคอยต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ

11.00 น.            รายการแนะนำกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน ตลอดจนความเป็นมาของกลุ่ม

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล รับลูกเข้าที่พัก

14.30 น.            พร้อมกันที่ศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ไม้กวาด การเข็นฝ้าย ต่ำหูก สานสาด

16.30 น.            เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มไม้กวาด กลุ่มสมุนไพร กองทุนร้านค้า และ กลุ่มกินข้าวเซาเฮือน / รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพัก / ศูนย์ข้อมูลฯ

19.30 น.            พร้อมกันที่ศูนย์ข้อมูลฯ ชมการแสดงกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

22.30 น.            แจ้งกำหนดการวันรุ่งขึ้นและแยกเข้าที่พัก

วันที่สอง

06.00 น.            ตื่นนอน เตรียมตัวตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านพักร่วมกับเจ้าของบ้าน

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก / ศูนย์ข้อมูลฯ

08.00 น.            รวมกันที่ศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อทราบกฎ ระเบียบในการเดินป่า นำท่านไหว้พระขอพร ณ วัดภูอานนท์ ชมสะพานข้ามหุบเขา เสาเฉลียงสามเสา ลายมือผีกองกอย เสาเฉลียง โหง่นแต้ม ไหว้พระแก้วมรกตจำลอง ณ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ ชมถ้ำพญานาค ประติมากรรมเก้าอี้พระสุธน เติมความสุขเพิ่มพลังสมอง ณ จุดชมวิวภูปะโหลก ดื่มด่ำกับบรรยากาศร่มรื่นที่แก่งมโนราห์

12.00 น.            รับประทาอาหารกลางวันที่ถ้ำปาฏิหาริย์หรือแก่งมโนราห์ (ข้าวห่อ)

14.00 น.            ชมทัศนียภาพสองข้างทางเพื่อเดินทางกลับที่พัก

15.30 น.            ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและพิธีอำลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


โฆษณา