ปะอาว

ชุมชนบ้านปะอาว ม.9 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่องราวของชุมชนปะอาว เดิมเล่าว่าผู้ก่อตั้งบ้านปะอาวมีชื่อว่าท้าวแสนนาม เป็นไพร่พลของพระวอพระตาผู้ก่อตั้งเมืองอุบล หลังจากก่อตั้งเมืองอุบลเสร็จได้มีกลุ่มคนที่ติดตาม ได้อพยพออกมาทางด้านทิศตะวันตกเมืองอุบล ได้มีพี่น้องสองคนเดินทางมาด้วยกัน พอมาถึงสถานที่อันมีความเหมาะสมทำเลดี มีหนองบึง หนองบัวใหญ่ หนองบัวน้อยจึงตัดสินใจก่อตั้งบ้านปะอาวขึ้น หลังจากก่อตั้งบ้านปะอาวเสร็จ ผู้เป็นพี่ได้เดินทางออกไปหาทำเลที่มีความเหมาะสม มีหนองถ้ำเช่นเดียวกับบ้านปะอาว เลยก่อตั้งบ้านโพนเมืองมะหัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล เดิมบ้านปะอาว มีชื่อว่า บ้านป๋าอาก แปลว่าละทิ้งจากกัน อากหมายถึงน้องของพ่อ ต่อมามีการเรียกเพื่อนออกมาว่า บ้านปะอาว จนถึงปัจจุบันนี้

ความพิเศษของชุมชน : การหล่อหัตถกรรมทองเหลืองโบราณ ทำด้วยมือ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1. การหล่อทองเหลือง มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้านการหล่อทองเหลือง และการสืบทอดการเขียนการอ่านใบลาน
  2. การสืบทอดภูมิปัญญา มีการสืบทอด จารีต ประเพณีฮีด 12
  3. ป่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  4. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
  5. สินค้าโอท๊อป

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

  • เยี่ยมชมกิจกรรมการหล่อทองเหลือง
  •  ร่วมพาแลง (กินข้าวพื้นเมืองแบบอีสาน)
  • ชมการแสดงของเยาวชน สืบทอดวัฒนธรรม
  • บายศรีสู่ขวัญ


โฆษณา