ชุมชนภาคอีสาน

  1. บ้านภู ม.1 และ ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
  2. บ้านกู่กาสิงห์  ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  3. ชุมชนบ้านปลาค้าว ม.10  หมู่บ้าน ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  4. ชุมชนบ้านซะซอม ม.7 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
  5. ชุมชนบ้านปะอาว ม.9 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โฆษณา