ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • บ้านหนองเต่า ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ม่วงตึ๊ด ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • บริเวณชุมชนเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะบริเวณกว้างและมีแหล่งน้ำบริเวณกลางชุมชน มีเนินเขาบริเวณภูเพียงแช่แห้งอยู่ในบริเวณชุมชน

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • อพยพมาจากเมืองวรนคร เนื่องจากพญากานเมืองสร้างพระธาตุแช่แห้ง ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง สืบเชื้อสายมาจากพญากานเมือง มีการขุดดินเพื่อสร้างอิฐ ทำทางเดินขึ้นพระธาตุและก่อสร้างวัดพระธาตุแช่แห้ง บริเวณที่ขุดดินทำให้เกิดเป็นบริเวณแอ่ง จึงมีสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะเต่า ด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “ชุมชนบ้านหนองเต่า”

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • ๓๒๙ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๑๙ คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรกรรม ทำนา ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง)    ทำสวน (ยางพารา ผักสวนครัว) (กะหล่ำ คะน้า ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ผักชี มะเขือ บวบเหลี่ยม พริก ตำลึง มะเขือเทศ) ไม้ดอกไม้ประดับ (ดอกเบญจมาศ แอสเตอร์ กระเจียว ดาวเรือง)
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าด้นมือ จักสาน (หมวก ตะกร้า ตะกร้าซาวข้าว กระด้ง หวด สุ่ม อุปกรณ์จับปลา (ไซ ข้อง แห ยอ สวิง สอด)
 • บริการทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ รถนำเที่ยว โฮมสเตย์ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร

๖. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (งานประเพณีหกเป็ง ปี๋ใหม่เมือง ตานก๋วยสลากภัต ยี่เป็งตั้งธรรม สืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตักบาตรเทโวโรหณะ
 • งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอมือ (ลายแมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมี ลายแว่นแก้ว ลายสี่กษัตริย์ เครือวัลย์ )  ผ้าด้นมือ (ผ้าตกแต่ง)
 • อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง (แกงแค แกงฮังเลน้ำพริก (อ่อง หนุ่ม หมูคั่ว มะเขือเทศ ข่า) ขนมพื้นบ้าน ขนมเทียนแก้ว ข้าวต้มโบ๊ะ (กล้วย เผือก ถั่ว) )
 • ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี วัดพระธาตุแช่แห้ง คูเมืองเก่า (ชั้นนอก ชั้นใน) บ่อน้ำทิพย์ บ่อนางแมน  บ่อซาววา (ถมไปแล้ว) ท้าวขาก่าน ท้าวพรหมมา  ท้าวบุญสูง ท้าวสุนทร ท้าวศรีสุนทร
 • การแต่งกาย  ผู้หญิง นุ่งซิ่น (ซิ่นม่าน ซิ่นเคิบ ซิ่นปล้อง)  ผู้ชาย กางเกงสะดอ
 • อื่น ๆ  ฟ้องล่องน่าน ฟ้อนเทียน กลองบูจา กลองแอว บ้องไฟดอก บ้องไฟขึ้น
โฆษณา