ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน เขตกลาง กลุ่มศรีสง่าบารมีพระเจ้าทองทิพย์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • ชุมชนศรีสง่าบารมีพระเจ้าทองทิพย์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • ตั้งอยู่ที่ราบฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่ บ้านสวนตาล บ้านดอนแก้ว บ้านดอนศรีเสริม บ้านหัวเวียงใต้ บ้านมงคล บ้านอรัญญาวาส บ้านประตูปล่อง บ้านสวนหอม บ้านฟ้าใหม่ บ้านดอนสวรรค์ ในพื้นที่มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก อาทิ พระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล คูเมืองและกำแพงเมืองเก่า ตึกรังสีเกษม ตึกลินกันอคาดามี่

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุการตั้งถิ่นฐานประมาณ 800 ปี มีพระเจ้าทองทิพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสวนตาลและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสวนตาลและในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งจะมีการจัดสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์เป็นประจำของทุกปี (น้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

๔. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัว (คะน้า ผักบุ้ง ต้นหอม ผักชี ผักกาดหอม กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว มะไฟจีน ชมพู่มะเหมี่ยว มะม่วง มะปราง ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน กล้วย มะละกอ อะโวคาโด เลี้ยงสัตว์ (ไก่ หมู ปลา กบ นกกรงหัวจุก)
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันท์ พวงหรีด แกะสลักพระไม้ เรือแข่งเมืองน่าน ต้องลายกระดาษ/ผ้า ตุงผ้า/กระดาษ เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เครื่องดนตรีพื้นบ้าน(สะล้อ ปิน) ทำหมวกจักสาน กรอบรูป กระเป๋าสาน
 • บริการทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย รถราง ที่พัก สามล้อถีบ ร้านอาหาร รถจักรยานเช่า ตู้โทรศัพท์ เอทีเอ็ม ตู้ไปรษณีย์ ร้านของที่ระลึก ธนาคาร โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ทันตกรรม กาดน่าน สนามกีฬา สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟโบราณ ปั้มน้ำมัน ป้อมยามตำรวจ ห้างสรรพสินค้า ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด รถประจำทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • อื่น ๆ  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

๕.  อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (ระบุ) .งานประเพณีสงกรานต์(สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์) สรงน้ำพระธาตุวัดสวนตาล สรงน้ำพระธาตุวัดดอนแก้ว สรงน้ำพระธาตุวัดกู่คำ แข่งเรือยาว ทานสลากภัต เทศมหาชาติยี่เป็ง ลอยกระทง บายศรีสู่ขวัญ สืบชะตา ส่งเคราะห์บ้าน/คน เลี้ยงผีปู่ย่า ผีปู่วัด บวชนาค ตีกลองปูจา
 • งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระบุ)เครื่องเงิน เครื่องจักสาน(กระเป๋า หมวก ของชำร่วย) เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดอกไม้จันท์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว แกะสลักเรือแข่ง/พระไม้ ต้องลายกระดาษผ้า/กระดาษ ตุงกระดาษ บายศรีจากใบตอง
 • อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น แกงฮังเล แกงบอน แกงแค น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว ลาบพื้นบ้าน (ปลา/หมู/เนื้อ) ยำขนุน แกงขนุน แกงเทียม  ตำเตา ไกยี ส้ามะเขือแจ้ ตำมะเขือยาว น้ำเงี้ยว ข้าวกั้นจิ้น ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู แกงหน่อไม้ ตำหน่อไม้ส้ม แกงไซนัส งาขี้ม้อน ขนมซี่ ขนมสอดไส้ ขนมปาด ขนมอีตู ข้าวแต๋น ข้าวแควบ ข้าวจี่ ข้าวเหนียมปิ้ง ข้าวต้มโบ๊ะ ขนมอั่ว ข้าวมัน ข้าวต้มสามเหลี่ยม ข้าวหลาม ขนมต๋ายลืม ขนมเหนียบ ขนมเกลือ ลอดช่องโบราณ ลอดช่องสิงคโปร์ กาแฟโบราณ น้ำสมุนไพร มะไฟจีน
 • ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี พระเจ้าทองทิพย์ บ่อน้ำทิพย์ พระธาตุวัดสวนตาล
โฆษณา