เขาสอยดาวใต้

ชุมชนเขาสอยดาวใต้ ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ชุมชนเขาสอยดาวใต้เป็นชุมชนเล็กๆ ราษฎรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2501 ประมาณ 5-7 ครัวเรือน และเพิ่มจำนวนครัวเรือนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประมาณปีพ.ศ.2507 ใช้ชื่อเรียกกว่า “ชุมชนซอยหลังอำเภอ” ต่อมาเมื่อพ.ศ.2549 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ชุมชนเขาสอยดาวใต้”  อย่างเป็นทางการ

ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะสูงๆต่ำ สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ระหว่างเนินเขาจะเป็นร่องน้ำตก และมือคลอง น้ำตกสายหลัก มีสองสายคือคลองตานีและคลองทับหมาก ราษฎรประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เป็นหลัก อาศัยน้ำตกในการทำการเกษตรและทำสวนผลไม้เป็นหลัก อาศัยน้ำตกในการทำการเกษตรและทำสวนผลไม้ พื้นเพเดิมอพยพมาจากหลายจังหวัด เช่นศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี มหาสาราคาม จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

ความพิเศษของชุมชน :

 1. มีพืชประจำกิน เช่น กระราน และสมุนไพรหลายชนิด
 2. สภาวะอากาศดี ไม่ร้อนจัด มีลมพัดตลอดทั้งปี การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว (อาฟริกันไวโอเลต)
 3. สภาพป่าเขาที่ยังสมบูรณ์
 4. น้ำตก และธารน้ำตกสวยงาม
 5. แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ตลาดสดทับไทร ตลาดการค้าชายแดน ไทย–กัมพูชา, บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 อย่าง (วัดทับไทร), อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวใต้, สนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์, ย่อน้ำแร่, อ่างเก็บน้ำ

โปรแกรมการท่องเที่ยว

เปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกิจได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นบางสถานการณ์ เช่น พายุเข้าโจมตีอย่างหนัก ซึ่งมีโอกาสเกิดน้อยครั้ง ในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวเท่านั้น สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เป็น คณะ 5-20 คน ตามโปรแกรมดังนี้

 1. โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เดินทาง 17 กิโลเมตร
 2. โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เดินทาง 12 กิโลเมตร
 3. ไปเช้า – เย็นกลับ เดินทาง 5 กิโลเมตร

**หมายเหตุ เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถไปได้ ต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น จึงจะสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้

ปฏิทินการท่องเที่ยว

 • ธันวาคม – กุมภาพันธ์      ชมดอกบัวผุด (กระโถนพระฤษี)
 • มิถุนายน – กรกฏาคม      ชิมผลไม้ (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
 • มกราคม – ธันวาคม         เรียนรู้วิถีชีวิต การทำสวนผลไม้ ชมป่าศีกษาธรรมชาติ


โฆษณา