เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ตำนานเล่าว่า ที่มาของชื่อชุมชนคือ เมื่อแม่ฟักเอาของที่ยืมมาคืนที่เดิม ภูเขาที่แม่ฟักเอาของมาคืนปากถ้ำจะปิดสนิทไม่เปิดอีกเลย ใครผ่านไปผ่านมาจะเห็นแต่บายศรีตั้งตระหง่านอยู่บนเขา เลยขนานนามภูเขาลูกนี้ว่า “เขาบายศรี” ต่อมามีผู้คนมาอาศัยอยู่มากขึ้น ตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดเขาบายศรี ขยายขึ้นไปกว้างออกไป ก็เลยเป็นตำบลเขาบายศรี ตลอดจนทุกวันนี้ พื้นที่เขาบายศรีโดยรอบเป็นบริเวณพื้นราบลุ่ม พื้นดินเป็นสีแดง เหมาะสำหรับปลูกพืชสวนผลไม้ จึงมีความชุ่มชื้น อากาศดี

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. ต้นทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด อายุมากที่สุด
  2. สวนระกำโบราณ เส้นทางโบราณ
  3. วัดเก่าแก่อายุ 200 กว่าปี (วัดเขาบายศรี)
  4. ตำนานเล่าขานของประวัติคำว่า “บ้านเขาบายศรี”
  5. วัดเขาสุกิม ที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
  6. วัฒนธรรม ประเพณีชาวพุทธ
  7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำสวนแบบเก่าแก่ แพทย์แผนไทย การขุดอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
  8. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ มังคุดกวน แก้วมังกร ท๊อปฟี่ทุเรียน สละลอยแก้วโฆษณา