ชุมชนภาคกลาง

  1. ชุมชนบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
  2. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.เมือง จ.ตราด
  3. บ้านสลักคอก ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
  4. ตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
  5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  6. ชุมชนเขาสอยดาวใต้ ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

โฆษณา