แนวคิด CBT

ขอต้อนรับแขกผู้มาเยือน…ด้วยมิตรไมตรี
“ความอ่อนน้อม และการแบ่งปัน คือหัวใจสำคัญยิ่งของนักเดินทาง”

ค้นหา  สำรวจความงามที่เรียบง่ายของหมู่บ้านในชนบท  และมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตท้องถิ่น

เรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น

แลกเปลี่ยน ด้วยความอ่อนน้อม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  จากอัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่นที่มีชีวิตผูกพันกับผืนดิน  ป่าไม้  แม่น้ำ ลำคลอง หรือท้องทะเล

พักอาศัย ในบ้านกับครอบครัวคนท้องถิ่น รับประทานอาหารพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรื่องราว  ที่เปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม ความมีชีวิตชีวาและเสียงหัวเราะของสมาชิกในครอบครัว

เดินป่า กับคนท้องถิ่น  ในเส้นทางที่สวยงามและมีความหมาย  สอดแทรกเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำนานพื้นบ้านจากอดีตจวบจนปัจจุบัน 

เก็บเกี่ยว ผลไม้สด สมุนไพร และผักจากสวนของครอบครัวคุณก่อนที่จะเรียนรู้สูตรอาหาร  และมีส่วนร่วมในการทำอาหารกับคนท้องถิ่น 

ดำน้ำ ดูความงามใต้ท้องทะเลสีคราม  หรือใช้ชีวิตล่องเรือไปหาปลากับชาวประมงพื้นบ้าน

เลือก การเดินทางที่จะสร้างมิตรภาพกับคนท้องถิ่น

โฆษณา